PHÒNG HỘI NGHỊ - HỘI THẢO


Phòng San Hô Tím

Đặt tại tầng 2 Khách sạn Biển Bắc, phòng San Hô Tím là không gian tổ chức sự kiện đầu tiên và rộng nhất trong khách sạn với sức chứa lên đến hơn 200 người. Phòng được trang trí trang nhã, cùng với hệ thống ánh sáng, điều hòa, máy chiếu laser, màn chiếu, sân khấu lớn cùng hệ thống âm thanh hiện đại, bảng Flipchart, bút chỉ slide, hệ thống wifi, máy tính, ti vi LCD màn hình lớn. Phòng San Hô Tím sẽ là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tiệc cưới...

Chi tiết

Phòng San Hô Trắng

Đặt tại tầng 2 Khách sạn Biển Bắc đối diện với phòng họp lớn nhất của khách sạn (phòng San Hô Tím). Phòng San Hô Trắng với sức chứa từ 10 đến 20 người. Phòng được trang trí trang nhã, cùng với hệ thống ánh sáng, điều hòa, máy chiếu laser, màn chiếu, sân khấu cùng hệ thống âm thanh hiện đại, bảng Flipchart, bút chỉ slide, hệ thống wifi, máy tính, ti vi LCD màn hình lớn. Phòng San Hô Trắng sẽ là địa điểm lý tưởng để tổ chức các cuộc họp kín, hội thảo...

Chi tiết

Phòng San Hô Vàng

Đặt tại tầng 2 Khách sạn Biển Bắc bên cạnh phòng họp lớn nhất (phòng San Hô Tím). Phòng San Hô Vàng với sức chứa từ 50 -70 người. Phòng được trang trí trang nhã, cùng với hệ thống ánh sáng, điều hòa, máy chiếu laser, màn chiếu, sân khấu, cùng hệ thống âm thanh hiện đại, bảng Flipchart, bút chỉ slide, hệ thống wifi, máy tính, ti vi LCD màn hình lớn. Phòng San Hô Vàng sẽ là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hội nghị, hội thảo, ...

Chi tiết