Vị trí

Từ khách sạn đến

  • Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái 500m.
  • Cầu Ka Long, chợ đêm Móng Cái 500m
  • Chợ Móng Cái (chợ 1,2,3,Togi, Vinh cơ….) 200m
  • Bãi biển Trà Cổ 7km
  • Đảo Vĩnh Thực 12km
  • Vịnh Hạ long 170km