Phòng San Hô Trắng


Đặt tại tầng 2 Khách sạn Biển Bắc đối diện với phòng họp lớn nhất của khách sạn (phòng San Hô Tím). Phòng San Hô Trắng với sức chứa từ 10 đến 20 người. Phòng được trang trí trang nhã, cùng với hệ thống ánh sáng, điều hòa, máy chiếu laser, màn chiếu, sân khấu cùng hệ thống âm thanh hiện đại, bảng Flipchart, bút chỉ slide, hệ thống wifi, máy tính, ti vi LCD màn hình lớn. Phòng San Hô Trắng sẽ là địa điểm lý tưởng để tổ chức các cuộc họp kín, hội thảo...Phòng khác