THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

                         CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MC TRÍ ĐỨC
                          THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
                    VỊ TRÍ
                            PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG
                            PHÓ GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN
* Yêu cầu: Nam/Nữ có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực xây dựng hoặc khách sạn.
* Mức lương: Thỏa thuận
* Hồ sơ: Nộp về Văn phòng Khách sạn Biển Bắc (Phường Trần Phú, Móng Cái, QN)